אשרת שהיה - תמונת שער

הודעת SMS – פקיעת התוקף של ויזה

הודעת SMS תמציתית מהמשרד לביטחון הציבור בבייג'ינג על כך שתוקף אשרת השהייה עומד לפוג