שנת השור - תמונת שער

Happy Niú Year – משחקי מילים עם 牛

כתבה ראשונה באתר – צעצועים, משחקים וחידודי לשון לכבוד שנת השור